Ej, Ďurko, Ďurko (Jánošík) ...

Slovenský názov:  Ej, Ďurko, Ďurko (Jánošík) ...
Originálny názov:  Horúci zemiak
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Hra v dvoch častiach
Dátum 1. premiéry:  12.06.1987
Počet repríz:  0
Súbor: Činohra
Divadlo: Divadlo Slovenského národného povstania Martin (29.08.1960 - 26.08.2003), Martin

Postavy

Rola Meno Alternácia
36382 Buban Kolesár Martin
50385 Cigánka Mazalová Gita
55851 Dedinčania Predmerský Juraj
55851 Dedinčania Landl Matej
55851 Dedinčania Kuffelová Daniela
55851 Dedinčania Hlaváčová Ľubomíra Krkošková Ľubomíra
54816 Dedinčanka Sudická Helena
45913 Druhý honelník Gubala Ján
23731 Gróf Halás Štefan
48323 Jánošíkova matka Sanitrová Dagmar
2724 Jánošíkov otec Giač Ivan
18918 Kostolník Horňák Martin
8564 Kováč Šulík Anton
32482 Mašlej Mišovic Štefan
28252 Otiepka Blanský Ján
39934 Pandúr Výrostko František
43102 Prvý honelník Bahul Milan
13869 Tesár Januš Anton

Tvorcovia

Tvorca Meno
23318 autor Kočan Mikuláš
23319 réžia Polák Roman
23320 scénická hudba Beneš Juraj
23322 scénické návrhy Valek Jaroslav
23323 kostýmové návrhy Cillerová Mária
87013 dramaturgia Kováč Peter
87014 inšpícia Barto Ján
87015 text sleduje Mázorová Darina
87086 choreografia Suchomer Vojtech