Post scriptum

Slovenský názov:  Post scriptum
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Hra v štyroch dejstvách
Dátum 1. premiéry:  07.02.1986
Počet repríz:  12
Súbor: činohra
Divadlo: Štátne divadlo Košice - I., Košice

Postavy

Rola Meno Alternácia
35331 Benda László Zoltán
1014 Boroš Gažo Peter
31334 Borský Rašev Peter
12366 Hajný Gymerský Anton
42258 Karasová Kleisová Elena
17490 Kosec Szabó Dušan
27017 Lekár Balogh Eugen
6995 Lena Radeva Táňa
38998 Lichá Vicianová Judita
22389 Poštár Švec Ján
45156 Príslušník ZNB Petrik Bohuš
47696 Sestra Skokanová Alena

Tvorcovia

Tvorca Meno
8463 autor Zahradník Osvald
8464 hudobná spolupráca Kratochvíl Rudo Kratochvíl Ľubomír
8465 scénické návrhy Valek Jaroslav
8466 kostýmové návrhy Valek Jaroslav
8467 réžia Svoboda Juraj