Teraz

Slovenský názov:  Teraz
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Pásmo etúd a miniatúr
Dátum 1. premiéry:  24.05.1961
Počet repríz:  0
Súbor: DP
Divadlo: Divadlo poézie, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
18804 Na klarinet hrá: Farkaš Vojtech
13739 Spieva: Podbehlá Eva a.h.
8414 Tancuje: Gazdová Hana posl. VŠMU a AU
2530 Účinkujú: Štefuca Vladimír
2530 Účinkujú: Vilím František
2530 Účinkujú: Romančíková Jozefína
2530 Účinkujú: Kusá Viera a.h.
2530 Účinkujú: Sulová Edita a.h.
2530 Účinkujú: Stredňanská Jiřina

Tvorcovia

Tvorca Meno
21832 texty piesní Skukálek Rudolf
21833 scénická hudba Stračina Svetozár
21834 výtvarná spolupráca Hofman František
21835 réžia Lembovič Igor
21836 autor Čomaj Ján
21837 autor Fülöp Oto
21838 xdiapozitívy Kállay Karol