Vtáci našej mladosti

Slovenský názov:  Vtáci našej mladosti
Originálny názov:  Pticy našej molodosti
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  ruský
Druhové označenie:  Hra v dvoch častiach
Dátum 1. premiéry:  18.10.1975
Počet repríz:  0
Súbor: Činohra
Divadlo: Divadlo Jozefa Gregora Tajovského I. (1954 - 1993), Zvolen

Postavy

Rola Meno Alternácia
29727 Andron Rusu Kosír Emil
37637 Artina Čaplová Valéria Paulovičová Katarína
44111 Človek v okuliaroch Lakota Vladimír
46786 Dedinský lekár Šafárik Štefan
20583 Dievča, Pavlova prvá láska Belková Eva
41061 Dokica Kuchtová Eva
51028 Mladá žena Wagnerová Jana
49072 Mladý cigán Selecký Ján
25304 Mladý vojak Onufrák Mikuláš
54035 Pánboh Macho Ivan
55193 Pastier Sotník Marián
33850 Paulína Matrtajová-Čaplová Magda Matrtajová Magdaléna
10388 Pavel Rusu Mojžiš Andrej
15588 Pavlova mať Gillová Zlatica
58329 Pavlovi príbuzní, ľudia z dediny Rohoň Vladimír
58329 Pavlovi príbuzní, ľudia z dediny Grimeková Mária
58329 Pavlovi príbuzní, ľudia z dediny Kostrec Bohumil
58329 Pavlovi príbuzní, ľudia z dediny Jevčinová Zora
58329 Pavlovi príbuzní, ľudia z dediny Keťková Anna
58329 Pavlovi príbuzní, ľudia z dediny Chrenová Elena
56171 Starček Šmálik Ernest
57016 Starenka Paulendová Zora a.h.
52655 Staršia žena Jakubisová Angela
58861 Školáčka Krepčárová Anita Krepčárová-Šafáriková Anita
57720 Šofér Kršňák Štefan
4854 Tetuška Ruca Markovičová Mária

Tvorcovia

Tvorca Meno
48986 autor Druce Ion
48987 preklad Krásnohorská Mária
48988 choreografia Mrázková Marie
48989 scénické návrhy Bohuš Rastislav
48990 kostýmové návrhy Bohuš Rastislav
48991 réžia Turčan Andrej