Dom u troch dievčatiek

Slovenský názov:  Dom u troch dievčatiek
Originálny názov:  Das Dreimäderlhaus
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  nemecký
Druhové označenie:  Opereta v troch dejstvách
Dátum 1. premiéry:  20.09.1942
Počet repríz:  0
Súbor: súbor
Divadlo: Slovenské ľudové divadlo, Nitra

Postavy

Rola Meno Alternácia
110696 Andrej Bruneder Hudek František
110686 Barón Schober Klein Jozef
110709 Čašník Ročák Ladislav
110697 Ferdinand Binder Hofstädter Henrich Hoffstädter Henrich
110685 František Schubert Ondrejkovič Karol
110700 Gróf Schandorf Pagáč Albert Vojtech
110694 Hanička Horská Ružena Neshybová Ružena
110694 Hanička Václavíková Emília alt.
110692 Hedička Svobodová Mária
110693 Hedvička Vajdová Karola
110689 Ján Michal Vogl Rosíval Štefan
110688 Kepelwieser Prieložný Emil
110708 Krautmayer Grissa František
110690 Kristian Čell Staník Jozef
110695 Lucia Grisiová Václavíková Emília
110695 Lucia Grisiová Horská Ružena Neshybová Ružena alt.
110691 Mária Čellová Rintová Marie
110687 Móric Schwind Bachlet Ivan
110701 Novotný Vanek Antonín
110704 Pani Brambergerová Lubotinská Anna Grissová Anna
110705 Pani Weberová Kolesárová Paula
110702 Pikolo Sučanová Gizela
110703 Ružena Kollárová Margita Hlavatovičová Margita
110706 Sali Horníková Mária

Tvorcovia

Tvorca Meno
85674 autor Schubert Franz
85675 autor Berté Heinrich
85676 libreto Willner Alfred Maria
85677 libreto Reichert Heinz
85679 dirigent Schramm František
85680 réžia Rint Karel
85681 výtvarná spolupráca Hlubocký L. V. Vécsey Ladislav
85682 scénografická realizácia Paulovič Jozef
85683 choreografia Schmidtová Gréta