Turecký tabak

Slovenský názov:  Turecký tabak
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Opereta v 3 dejstvách
Dátum 1. premiéry:  26.04.1941
Počet repríz:  0
Súbor: opereta
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava
Zobraziť v plnej kvalite

5 obrázkov

Postavy

Rola Meno Alternácia
85675 Abdullah Hazi Hakmet Rint Karel
85686 Antoine Nerád Ján
85683 Bretillard Lehotský Ferdinand
85678 Camille Durant - (Čierne Eso) Krištof Veselý Frant. Krištof Veselý František
85676 Danaja Švingerová Magdaléna Schwingerová Magda
85680 Falloux - (Maurice Vallmory) Křepela Jozef Křepela Josef
85684 Chambrier Zachar Karol L.
85677 Jumillac Dúbravský Paľo Dúbravský Pavol
85681 Malin Dibarbora František
85685 Policajný inšpektor Klein Jozef
85679 Rosette Šimanová Renáta
85687 Slečna z banky Kustrová Ružena
85682 Valentín Turba Belo

Tvorcovia

Tvorca Meno
61309 autor Dusík Gejza
61310 libreto Kaušitz Oto
61311 texty piesní Kaušitz Oto
61312 dirigent Holoubek Ladislav
61313 réžia Želenský Drahoš
61314 scénické návrhy Hlubocký L. Vécsey Ladislav
61315 choreografia Froman Maximilián Froman Maxmilián