Budzogáň, zbojnícky kapitán

Slovenský názov:  Budzogáň, zbojnícky kapitán
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Rozprávková hra s pesničkami a tancom
Dátum 1. premiéry:  10.10.1997
Počet repríz:  45
Súbor: Divadlo Jozefa Gregora Tajovského Zvolen - činohra
Divadlo: Stredoslovenské štátne divadlo, Zvolen

Postavy

Rola Meno Alternácia
764 Budzogáň Demko Ján
55523 Drak Selecký Ján
54422 Figliar Mottl Jaroslav
45019 Hókus Vitek Martin
51589 Hviezdoslav Škorvaga Marián
17258 Ježinka Koklesová Dana
17258 Ježinka Džuganová Antónia
38822 Kat Selecký Ján
31137 Kráľ Šafárik Štefan
22168 Kučierka Bukovíniová Iveta Marcineková Iveta
26812 Ofinka Ďurčíková Alena
47580 Pókus Rohoň Vladimír
6755 Prízrak Hrušovský Ladislav
12126 Režucha Haviar Juraj
49742 Slnkoslav Kosír Emil
53117 Starenka Gillová Zlatica
42111 Víla Pilzová Jana

Tvorcovia

Tvorca Meno
6500 autor Navrátil Ján
6501 dramaturgia Fehér Mikuláš
6502 choreografia Chudý František
6503 scénické návrhy Jakubisová Emília
6504 kostýmové návrhy Jakubisová Emília
6505 scénická hudba Felix Belo
6506 réžia Masníková Tatiana

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
1997 Úsmevy pani Thálie. Slovenská republika