Bellarosa

Slovenský názov:  Bellarosa
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Opereta v 3 dejstvách
Dátum 1. premiéry:  24.05.1941
Počet repríz:  0
Súbor: opereta
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava
Zobraziť v plnej kvalite

7 obrázkov

Postavy

Rola Meno Alternácia
85708 Arabella Medvecká Marka
85693 Barón Teofil Frangepán Turba Belo
85688 Bellarosa (Lívia Nebeská) Kišonová Mária Kišonová-Hubová Mária
85705 Conferencier Zachar Karol L.
85690 Ctirada Hromová Rintová Marie
85689 Dr. Nicefor Hrom Křepela Jozef Křepela Josef
85700 Franc Lehotský Ferdinand
85706 Gondolier Petrák Rudolf
85713 III. bas Hrůza Zdenko
85712 II. bas Jelínek Vratislav
85710 II. tenor Petrák Rudolf
85711 I. bas Schütz Emil
85709 I. tenor Hájek František
85701 Jean Klein Jozef
85695 Jurek Pusinka Dibarbora František
85692 Lenka Švingerová Magda Schwingerová Magda
85703 Listár Veselý Anton
85697 Lopúchová Bohunická Štefánia Hulmanová Štefánia
85694 Mirko Krištof Veselý Frant. Krištof Veselý František
85707 Recitátor Rint Karel
85702 Rozka Vajdová Karola
85696 Šestáková Kustrová Ružena
85699 Vrtková Bartáková Helena
85691 Zorica Šimanová Renáta
85698 Žihlavová Dúbravská Jurina Rajtrová Jiřina

Tvorcovia

Tvorca Meno
61316 autor Schneider-Trnavský Mikuláš
61317 libreto Schneider-Trnavský Mikuláš
61318 dirigent Schöffer Juraj Viliam
61319 réžia Želenský Drahoš
61320 scénické návrhy Vécsey Ladislav
61321 choreografia Froman Maximilián Froman Maxmilián