Vlci

Slovenský názov:  Vlci
Originálny názov:  Le loups
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  francúzsky
Druhové označenie:  Hra v 3 dejstvách
Dátum 1. premiéry:  21.02.1959
Počet repríz:  0
Súbor: Činohra
Divadlo: Divadlo Jozefa Gregora Tajovského I. (1954 - 1993), Zvolen

Postavy

Rola Meno Alternácia
125585 Buquet, stotník, v civile pisár Vozár Anton
125594 Desiatnik Bartal Samuel
125583 D´Oryon, major, bývalý aristokrat Badáni Karol
125591 Druhý dôstojník Dobrovoda Ľubomír
125589 Hostinský Kovarík Vojtech
125584 Chapelas, generál Bodák Tibor
125586 Jean-Amable, podporučík Pacák Milan
125590 Prvý dôstojník Radványi Lotar
125580 Quesnel, komisár Konventu Šmálik Ernest
125588 Špión, vidiečan od Rýna Tomaščík Emil
125581 Teulier, major, člen Akadémie vied Mojžiš Andrej
125592 Tretí dôstojník Paulovič Emil
125582 Verrat, major, pôvodne údenár Sarvaš Juraj
125587 Vidalot, poručík, bývalý čeľadník od koní Gogál Ján
125593 Vojak Kováč Juraj

Tvorcovia

Tvorca Meno
96232 autor Rolland Romain
96233 preklad Štefánik Jozef
96234 texty piesní Tréger Július
96235 hudobná úprava Kontšek Július
96236 scénické a kostýmové návrhy Paulovič Emil
96237 réžia Janda Dezider
96238 inšpícia Bartal Samuel
96239 text sleduje Pivarčiová M.