... O krvi ...

Slovenský názov:  ... O krvi ...
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Večer poézie a komornej hudby
Dátum 1. premiéry:  10.12.1964
Počet repríz:  0
Súbor: DP
Divadlo: Divadlo poézie, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
8095 Účinkujúci (hra na husle) Bauer Milan a.h.
8095 Účinkujúci (hra na husle) Gašparek Tibor a.h.
8095 Účinkujúci (hra na husle) Jelínek Mikuláš a.h.
13435 Účinkujúci (hra na klavír) Karin Michal a.h.
13435 Účinkujúci (hra na klavír) Suchoň Eugen a.h.
13435 Účinkujúci (hra na klavír) Havlíková Klára a.h.
2171 Účinkujúci (recitácia) Jamnický Ján a.h.
2171 Účinkujúci (recitácia) Švec Ján
18513 Účinkujúci (spev) Poláková Anna a.h.
18513 Účinkujúci (spev) Hulmanová Štefánia a.h.
18513 Účinkujúci (spev) Illenbergerová Ružena štud. konzervatória

Tvorcovia

Tvorca Meno
18466 autor Hviezdoslav Pavol Országh
18467 autor Žáry Štefan
18468 autor Novomeský Ladislav
18469 autor Feldek Ľubomír
18470 autor Mareček Milan
18471 autor Kováč Mikuláš
18472 autor Lajčiak Milan
18476 autor Herz Marcel
95733 hudba Suchoň Eugen
95734 scénické návrhy Vychodil Ladislav
95735 kostýmové návrhy Vychodil Ladislav
95736 réžia Rakovský Tibor

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
1967 Pardón. Kultúrny život
1965 Sfáranie do seba. Kultúrny život
1965 O krvi v Divadle poézie. Slovenské pohľady
1965 Na záver nenáročná montáž. Slovenské pohľady
1966 Bežné pásmi? NIE! Film a divadlo
1967 Nad črepinami poézie. Televízia. Pravda
1965 Malé scény nastupujú. Československý svět
1964 Intímna prehliadka umenia. Suchoňova hudba v Divadle poézie. Večerník
1964 Udalosť na Sedlárskej ulici. Pravda
1965 Konteplace Eugena Suchoně. Hudební rozhledy
1965 Nevýrazná bodka za jedným rokom. Pravda
1965 Spev o krvi. Predvoj
1965 V bratislavském Divadle pozie. Šťastné řešení. Rudé právo
1967 V znamení krátkych útvarov. Televízia. Smena