Tri biele šípy

Slovenský názov:  Tri biele šípy
Originálny názov:  Tři bílé šípy
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  český
Druhové označenie:  Indiánska rozprávka v troch dejstvách
Dátum 1. premiéry:  02.04.1976
Počet repríz:  0
Súbor: Činohra
Divadlo: Divadlo Jozefa Gregora Tajovského I. (1954 - 1993), Zvolen

Postavy

Rola Meno Alternácia
4907 Biely Sokol Sotník Marián
25354 Hinakaga, Sova Pálená Matrtajová-Čaplová Magda Matrtajová Magdaléna alt.
25354 Hinakaga, Sova Pálená Tomaščík Emil
10438 Lenivý Hundroš Roháč Ján
10438 Lenivý Hundroš Selecký Ján alt.
20633 Stará mať Ančida Jakubisová Angela
29776 Strieborná Luna Belková Eva
33892 Tikipava, Ranná Hviezda Wagnerová Jana
15639 Veľký Šedivý Jazvec Lakota Vladimír

Tvorcovia

Tvorca Meno
49374 autor Makarius Jan
49375 preklad Lenčová Božena
49376 scénická hudba Roletzký Gregor
49377 choreografia Jančovičová Naďa
49378 scénické návrhy Bohuš Rastislav
49379 kostýmové návrhy Bohuš Rastislav
85788 réžia Fexa Pavel
85789 pohybová spolupráca Jančovičová Naďa
85790 inšpícia Tomaščík Emil
85791 text sleduje Krepčárová Anita Krepčárová-Šafáriková Anita