Bašta (3. dejstvo)

Slovenský názov:  Bašta (3. dejstvo)
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Dátum 1. premiéry:  06.05.2009
Počet repríz:  2
Súbor: Fakulta dramatických umení
Divadlo: Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica

Postavy

Rola Meno Alternácia
26158 Dr. Pavol Petráš Martinský Roman
11336 František Tobiáš Bubeník Jakub
34590 Chór Časová Miroslava
34590 Chór Kupčuláková Daniela
34590 Chór Fabryová Alexandra
34590 Chór Sabolová Júlia
30535 Ján Grešo Dzurík Miki Dzurík Mikuláš
5924 JUC. Ondrej Švec Janíček Jakub
16505 Kapitán Mikuláš Sedlačko Pavol
21475 Viera Zaharová Monika

Tvorcovia

Tvorca Meno
58968 autor Karvaš Peter
58969 réžia Turanská Dana
58970 pedagogické vedenie Oľha Matúš
58971 pedagogické vedenie Burdová Katarína