Predaná nevesta

Slovenský názov:  Predaná nevesta
Originálny názov:  Prodaná nevěsta
Jazyk hry:  český
Originálny jazyk hry:  český
Druhové označenie:  Opera v 3 dejstvách
Dátum 1. premiéry:  23.08.1931
Počet repríz:  0
Súbor: opera
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
77775 Esmeralda Kšírová Jarmila
77775 Esmeralda Prošingerová Terézia
77775 Esmeralda Páričková Alica
77775 Esmeralda Kohoutová Máňa Kohoutová Marie
77775 Esmeralda Matějovská Vlasta
77775 Esmeralda Frešová Zita Hudcová-Frešová Zita
77775 Esmeralda Králiková Elena a.h.
77775 Esmeralda Napravilová Žofia
77770 Háta Řezníčková Marie
77770 Háta Griff-Pospíšilová Marta Pospišil-Griff Marta a.h.
77770 Háta Komancová Lída Komancová Ludmila
77776 Indián Zaoral Rudolf
77776 Indián Šíma František
77776 Indián Čepický Eduard
77776 Indián Hrůza Zdenko
77772 Janík Blaho Janko
77772 Janík Hoza Štefan
77772 Janík Kubla Richard a.h.
77772 Janík Jaroš Jaroslav
77772 Janík Masák Josef Otakar a.h.
77772 Janík Gleich Jaroslav a.h.
77772 Janík Jaroš Jaroslav a.h.
77773 Kecal Flögl Arnold
77773 Kecal Ruth-Markov Zdenek Ruth-Markov Zdeněk
77773 Kecal Ludvík Karel a.h.
77766 Krušina Zavřel Karel
77766 Krušina Kunstadt Josef
77767 Ľudmila Peršlová Mária
77768 Marienka Blaho-Bartošová Helena Bartošová Helena
77768 Marienka Napravilová Žofia
77768 Marienka Ziková Zdenka a.h.
77768 Marienka Bandrowska-Turska Eva a.h.
77768 Marienka Gerö Elisabeth a.h.
77768 Marienka Novotná Jarmila a.h.
77768 Marienka Formanová Milada
77768 Marienka Jirásková Milada
77769 Mícha Ruth-Markov Zdenek Ruth-Markov Zdeněk
77769 Mícha Kalaš Karel
77774 Principál komediantov Lev Bohumil
77774 Principál komediantov Křepela Jozef Křepela Josef
77771 Vašek Hájek František
77771 Vašek Petrović Dragutin a.h.

Tvorcovia

Tvorca Meno
60272 autor Smetana Bedřich
60273 libreto Sabina Karel
60274 dirigent Nedbal Karel
60275 dirigent Folprecht Zdeněk
60276 réžia Vilím Bohuš
60277 scénické návrhy Krs Bohumil
60278 choreografia Fuchsová Ella Fuchsová-Lehotská Ella
60279 choreografia Relský Bohumil