Tosca

Slovenský názov:  Tosca
Originálny názov:  Tosca
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  taliansky
Druhové označenie:  Opera v troch dejstvách
Dátum 1. premiéry:  03.10.1970
Počet repríz:  0
Súbor: opera
Divadlo: Štátne divadlo Košice - I., Košice

Postavy

Rola Meno Alternácia
17959 Cesare Angelotti Matejček Anton alt.
17959 Cesare Angelotti Havassi József Havasi József člen spev. zboru
1522 Floria Tosca Gmucová Helena
1522 Floria Tosca Šmáliková Eva alt.
1522 Floria Tosca Biešuová Maria a.h.
22830 Kostolník Neshyba st. Ladislav alt.
22830 Kostolník Čabiňák Mikuláš
7496 Mario Cavaradossi Regec Július alt.
7496 Mario Cavaradossi Konder Jozef
39303 Pastier Glogarová Jana
12856 Scarpia Hájek Miroslav
12856 Scarpia Hucik Anton alt.
31706 Sciarrone Mareček Karol alt.
31706 Sciarrone Kasarda Pavol člen spev. zboru
27420 Spoletta Schrenkel Vojtech
35674 Žalárnik Spišák Gejza člen spev. zboru

Tvorcovia

Tvorca Meno
12534 autor Puccini Giacomo
12535 libreto Giacosa Giuseppe
12536 libreto Illica Luigi
12537 preklad Holoubek Ladislav
12538 dirigent Velat Boris
12539 zbormajster Skřepek Roman
12540 scénické návrhy Hanák Ján
12541 kostýmové návrhy Radvániová Magda
12542 réžia Glogar Jiří
12543 korepetície Řehák Miloš
12544 inšpícia Grünwaldová-Colombová Silvia
12545 šepká Skřepková Sidónia
90779 námet Sardou Victorien

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
1970 Tretia košická Tosca. Hudobný život
1970 Tretia Tosca v Košiciach. Východoslovenské noviny
1970 "Maratónska" Tosca. Matičné čítanie
1971 Záver sezóny v košickej a banskobystrickej opere. Matičné čítanie
1971 Iba z tvorivej atmosféry rastú činy. Film a divadlo
1970 Tosca - to je láska. Pravda
1972 Minulosť, súčasnosť a perspektíva košickej opery. Slovenské divadlo
1973 Mária Biešuová. Hudobný život