Syn bohov

Slovenský názov:  Syn bohov
Originálny názov:  Syn bohů
Jazyk hry:  český
Originálny jazyk hry:  český
Druhové označenie:  Opereta v 3 dejstvách (4 obrazoch)
Dátum 1. premiéry:  22.09.1934
Počet repríz:  0
Súbor: opereta
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
81388 Alanna Sheridanová Cseszányiová Margita Česányiová Margita
81390 Benjamin Bridge Krištof Veselý František
81389 Bobie Golderová Kohoutová Máňa Kohoutová Marie
81406 Čínska alegoria Pirnikov ml.  Pirnikov ml. V.
81391 Frank Chanel Mareček Josef
81401 Hlásateľ Javorský František
81400 Chang Křepela Jozef Křepela Josef
81392 Charlie Rogers Křepela Jozef Křepela Josef
81393 Jackie Coward Finko Ivan
81398 James O´Connor Fišer Jindřich
81402 Kustod hockeyového klubu Toman Jindřich
81396 Li Ying Mareček Josef
81397 May Wong Juríčková Lea
81395 Pierre Doriot Poláček Václav
81387 Sam Lee Hoza Štefan
81387 Sam Lee Letenský Ludvík a.h.
81405 Šofér Kopecký Jan
81394 Teta Rosetta Kebardová Marie
81399 Vrchný čašník v Central-bare Jásek František
81403 1. kuli Šušlík František
81404 2. kuli Veselý Anton

Tvorcovia

Tvorca Meno
60775 autor Beneš Jára
60776 libreto Tobis Karel
60777 libreto Mírovský Václav
60778 libreto Špilar Václav
60779 libreto Rohan Vladimír
60780 dirigent Schöffer Juraj Viliam
60781 réžia Šulc Viktor
60782 scénické návrhy Sylvester Tibor
60783 scénické návrhy Ladvenica Ján
60784 choreografia Pirnikov Vladimír