Carmen

Slovenský názov:  Carmen
Originálny názov:  Carmen
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  francúzsky
Druhové označenie:  Opera v 4 dejstvách
Dátum 1. premiéry:  28.06.1946
Počet repríz:  0
Súbor: opera
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
87947 Carmen Gabajová Dita
87947 Carmen Gabčová Janka
87947 Carmen Borská Viera Borská Věra
87947 Carmen Nikolaidi Elena a.h.
87947 Carmen Řezníčková Marie a.h.
87947 Carmen Krčméry Jela Krčméry-Vrteľová Jela
87943 Dancairo Illenberger Anton
87941 Don José Remec Gustav
87941 Don José Žižka Josef a.h.
87941 Don José Remec Gustav a.h.
87941 Don José Tygesen Tyge
87941 Don José Papp Gustáv a.h.
87942 Escamillo Chmel Ladislav
87942 Escamillo Hvastija Franjo
87942 Escamillo Hanák Bohuš
87949 Frasquita Wernerová Erna
87949 Frasquita Medvecká Marka
87949 Frasquita Králiková Elena
87949 Frasquita Kurbelová Marta Meierová Marta
87950 Mercedes Krčméry Jela Krčméry-Vrteľová Jela
87950 Mercedes Nadeždina Nina Hazuchová Nina
87948 Micaela Hubová Mária Kišonová-Hubová Mária
87948 Micaela Frešová-Hudcová Zita Hudcová-Frešová Zita
87948 Micaela Djordjevićová Mária
87948 Micaela Holoubková Viera
87948 Micaela Hubová Mária Kišonová-Hubová Mária a.h.
87946 Morales Heriban Jozef
87946 Morales Danihelka Jaroslav
87946 Morales Ludvig Anton
87944 Remendado Kubíček Leo
87951 Tance Isičenko Tamara
87951 Tance Remar Stanislav
87951 Tance Illyová Alica
87951 Tance Zajko Jozef
87951 Tance Tašká Trúda Boudová Trúda
87951 Tance Mňačková Jitka
87951 Tance Černová Cecília
87945 Zuniga Zvarík František
87945 Zuniga Flögl Arnold

Tvorcovia

Tvorca Meno
43303 autor Bizet Georges
43304 libreto Meilhac Henri
43305 libreto Halévy Ludovic
43306 preklad Elen Jarko
43307 dirigent Holoubek Ladislav
43308 réžia Gavella Branko
43309 scénické návrhy Rossmann Zdeněk
43310 choreografia Fuchsová-Lehotská Ella
43311 choreografia Macharovský Rudolf