Prípad Adama a Evy

Slovenský názov:  Prípad Adama a Evy
Originálny názov:  In Sachen Adam und Eva
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  nemecký
Druhové označenie:  Komédia v dvoch častiach
Dátum 1. premiéry:  12.01.1973
Počet repríz:  0
Súbor: činohra
Divadlo: Divadlo Jonáša Záborského - I. (do 31.12.1995), Prešov

Postavy

Rola Meno Alternácia
4594 Adam Schmidt Staník Peter
43957 Druhý prísediaci Pelech Ján
43957 Druhý prísediaci Bodák Tibor alt.
10135 Eva Müllerová Rumanová Gabriela
33639 Hanzi Brandýs Dušan Brandys Dušan
29498 Hela Zemančíková Anna Kúkoľová Anna
20341 Obhajca Balogh Eugen
25068 Protiobhajkyňa Kačková Želmíra
40888 Prvý prísediaci Kratochvíl Oldřich
15342 Sudca Baláž Anton
37444 Zapisovateľ Pelech Ján alt.
37444 Zapisovateľ Bodák Tibor

Tvorcovia

Tvorca Meno
47220 autor Strahl Rudi
47221 preklad Obuch Ladislav
47222 scénické a kostýmové návrhy Bunta Štefan
47223 réžia Karas Dušan
108507 inšpícia Fecko Jozef
108508 text sleduje Fecková Gabriela