Tosca

Slovenský názov:  Tosca
Originálny názov:  Tosca
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  taliansky
Druhové označenie:  Opera v 3 dejstvách
Dátum 1. premiéry:  23.03.1956
Počet repríz:  0
Súbor: opera
Divadlo: Štátne divadlo Košice - I., Košice

Postavy

Rola Meno Alternácia
113221 Barón Scarpia, policajný šéf Matejček Anton
113222 Cesare Angelotti, revolucionár Chmiel Bruno
113219 Floria Tosca Gmucová Elena Gmucová Helena
113223 Kostolník Šimanovský Boris
113220 Mario Cavaradossi, maliar Jakubek Imrich
113220 Mario Cavaradossi, maliar Schwarz Juraj alt.
113227 Pastier Kliková Lola
113228 Roberti, vykonávateľ "spravodlivosti" Pasiar Ján
113225 Sciarone, žandár Mareček Karol
113224 Spoletta, policajný agent Regec Július
113226 Žalárnik Desiatnik Emil

Tvorcovia

Tvorca Meno
44771 autor Puccini Giacomo
87598 libreto Illica Luigi
87599 libreto Giacosa Giuseppe
87600 preklad Hoza Štefan
87601 dirigent Bartl Josef
87602 zbormajster Grünwald Ján Grünwald Jan
87603 scénické návrhy Hanák Ján
87604 kostýmové návrhy Filipi Olga
87605 réžia Kriška Branislav
87606 inšpícia Grünwaldová Silvia Grünwaldová-Colombová Silvia
87607 korepetície Gajdoš Štefan
87608 šepká Zelenayová Sidónia