Malala

Slovenský názov:  Malala
Jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Monodráma
Dátum 1. premiéry:  12.06.2017
Počet repríz:  0
Súbor: Fakulta dramatických umení
Divadlo: Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica

Postavy

Rola Meno Alternácia
128741 Hrá: Kňažková Dominika

Tvorcovia

Tvorca Meno
98997 réžia Mudrák Jakub
98998 koncept Mudrák Jakub
98999 autor Mudrák Jakub
99000 pedagogické vedenie Laurinčíková Zuzana