Čakám na tvoj hlas

Slovenský názov:  Čakám na tvoj hlas
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  španielsky
Druhové označenie:  Pásmo kubánskej poézie, spevu a hudby
Dátum 1. premiéry:  24.04.1965
Počet repríz:  0
Súbor: DP
Divadlo: Divadlo poézie, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
2174 Účinkujúci alt. a.h.
2174 Účinkujúci Hajdučík Josef
2174 Účinkujúci Michalíková Hilda
2174 Účinkujúci Krajíčková Ľudmila
2174 Účinkujúci Prochotský Karol alt. a.h.
2174 Účinkujúci Vilím František a.h.
2174 Účinkujúci Lissníková-Mocková Lívia

Tvorcovia

Tvorca Meno
18500 scenár Lúčanová Mária
18501 scénické a kostýmové návrhy Vychodil Ladislav
18502 réžia Rakovský Tibor

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
1965 Čakám na tvoj hlas. Hlas Kuby v Divadle poézie. Ľud
1965 Atmosféra Kuby v DP. Večerník
1965 Dve premiéry. Večerník
1965 Úspešná inscenácia poézie. Smena