Červená Karkuľka

Slovenský názov:  Červená Karkuľka
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Veselá ľudová rozprávka v troch dejstvách s hudbou, so spevmi a tancami
Dátum 1. premiéry:  25.12.1949
Počet repríz:  0
Súbor: Nová scéna ND - hudobná komédia
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
91213 Červená Karkuľka Markovičová Erika Bauerová Erika
91217 Hlásnik Láznička Jindra Láznička Jindřich
91228 Horár Bada Alexander
91216 II. sedliak Krivosudský Ivan
91215 I. sedliak Hanúsek Jozef Štúdio ND, NS ND
91212 Matka Šedová Zora Máchová Zora
91220 Motýľ Dulková Eva Landlová Eva Štúdio ND, NS ND
91211 Otec Winkler Štefan
91218 Pastier Senaj Eugen
91227 Stará mama Lichardová Oľga
91214 Suseda Maťašovská Tatjana Maťašovská Tatiana
91221 Svrčok Hinterbuchnerová Gita Mazalová Gita Štúdio ND, NS ND
91226 Teta Sova Murgašová Lídia Murgašová Lýdia Štúdio ND, NS ND
91223 Ušiačik Jariabková Zuzička Jariabková Zuzana
91219 Víla Zornička Gregorová Magda
91222 Vlk zlý Křepela Jozef Křepela Josef
91224 Zajko Janko Mistrík Janko Mistrík Ján
91225 Zajko Miloš Paška Miloš

Tvorcovia

Tvorca Meno
64039 autor Živojnovič Dano
64226 hudba Živojnovič Dano
64227 réžia Živojnovič Dano
64228 dirigent Elbert Karol
64229 scénické návrhy Valentín Jozef Vecsei Jozef
64230 choreografia Fuchsová-Lehotská Ella