Bašta (2. dejstvo)

Slovenský názov:  Bašta (2. dejstvo)
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Dátum 1. premiéry:  06.05.2009
Počet repríz:  2
Súbor: Fakulta dramatických umení
Divadlo: Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica

Postavy

Rola Meno Alternácia
16504 Andrej Martinský Roman
21474 Duch Labudová Paulína Labudová Paula
30534 Kapitán Janíček Jakub
5923 Lehotský Dzurík Miki Dzurík Mikuláš
26157 Pálfi Sedlačko Pavol
11335 Veronika Časová Mirka Časová Miroslava

Tvorcovia

Tvorca Meno
58963 autor Karvaš Peter
58964 réžia Récky Michal
58965 pedagogické vedenie Oľha Matúš
58966 pedagogické vedenie Burdová Katarína
58967 pedagogické vedenie Výrostko František