Svetlá (10x Smena)

Slovenský názov:  Svetlá (10x Smena)
Jazyk hry:  slovenský
Dátum 1. premiéry:  24.06.1963
Počet repríz:  0
Súbor: DP
Divadlo: Divadlo poézie, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
2646 Obsadenie: Rybárik Ján Štefan a.h.
2646 Obsadenie: Hajdučík Josef
2646 Obsadenie: Strnisková Viera a.h.
2646 Obsadenie: Michalíková Hilda
2646 Obsadenie: Viceník Karol a.h.
2646 Obsadenie: Vilím František
2646 Obsadenie: Romančíková Jozefína
2646 Obsadenie: Gavalcová Jana

Tvorcovia

Tvorca Meno
22733 scenár Lembovič Igor
22734 réžia Lembovič Igor
22735 autor Baragaňo  Baragaňo
22736 autor Gałczyński Konstanty Ildefons
22737 autor García Lorca Federico
22738 autor Hafiz  Hafiz
22739 autor Horov Pavol
22740 autor Jevtušenko Jevgenij Alexandrovič
22741 autor Nezval Vítězslav
22742 autor Ritsos Jannis
22743 autor Solouchin Vladimír Alexejevič
22744 autor Žáry Štefan