Modrá ruža

Slovenský názov:  Modrá ruža
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Opereta
Dátum 1. premiéry:  11.10.2008
Počet repríz:  0
Súbor: Prešovská operetná spoločnosť
Divadlo: Dočasné súbory,

Postavy

Rola Meno Alternácia
16417 Caniche Senko Štefan
26080 Edmond Duval Pitoňák Stanislav
30466 Filip Plafón Mihaľák Pavel
34524 Gróf Dubois Libezňuk Eugen
5769 Inžinier Lenoir Lejko Peter
44606 Jean Gerjak Milan
21392 Jeanetta Majtnerová Adriána
38272 Madame Denise Kušnierová Elena
47224 Plavčíci, reportéri Nehila Ondrej
47224 Plavčíci, reportéri Straka Daniel
47224 Plavčíci, reportéri Koščák Ján
41623 Policajný prefekt Brandys Dušan
11237 Sylvia Maľová Jana
49442 Tanečníci Turanský Štefan
49442 Tanečníci Pitoňáková Antónia Koželová Antónia
49442 Tanečníci Gojdová Hana
49442 Tanečníci Klement Vladimír
49442 Tanečníci Novotná Silvia
49442 Tanečníci Novotný František

Tvorcovia

Tvorca Meno
57431 autor Dusík Gejza
57432 libreto Braxatoris Pavol
57433 úprava Antol Milan
57434 dirigent Harvan Adrián
57435 hudobná úprava Magda Stanislav
57436 choreografia Kučerová Ivana
57437 scénické návrhy Seman Vladimír
57438 kostýmové návrhy Kronová Anna
57439 inšpícia Olexová Mária
57440 šepkár Olexová Mária