Rozbitý džbán

Slovenský názov:  Rozbitý džbán
Originálny názov:  Der zerbrochene Krug
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  nemecký
Druhové označenie:  Veselohra
Dátum 1. premiéry:  23.09.1961
Počet repríz:  0
Súbor: Divadelná fakulta
Divadlo: Vysoká škola múzických umení, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
135111 Adam, dedinský richtár Čillik Igor Čillík Igor
135119 Dráb Karas Dušan
135121 Druhá slúžka Oravcová Valéria Paldiová Ria alt.
135121 Druhá slúžka Faguľová Elena Petrovická Elena alt.
135121 Druhá slúžka Furková Zita alt.
135114 Eva, dcéra pani Rullovej Kolínska Zora alt.
135114 Eva, dcéra pani Rullovej Trnčíková Dana alt.
135112 Licht, pisár Paldia Ivan
135117 Pani Brigita Faguľová Elena Petrovická Elena alt.
135117 Pani Brigita Oravcová Valéria Paldiová Ria alt.
135113 Pani Marta Rullová Jariabková Zuzana alt.
135113 Pani Marta Rullová Furková Zita alt.
135120 Prvá slúžka Kolínska Zora alt.
135120 Prvá slúžka Jariabková Zuzana alt.
135120 Prvá slúžka Trnčíková Dana alt.
135116 Ruprecht, syn sedliaka Tümpela Hlaváč Zoltán
135118 Sluha Kraus Zdeňek Kraus Zdeno
135115 Vít Tümpel Mikulík Peter
135110 Walter, súdcny radca Ulický Anton

Tvorcovia

Tvorca Meno
103502 autor Kleist Heinrich von
103503 preklad Poničan Ján
103504 scénické a kostýmové návrhy Suchánek Vladimír
103505 technické vedenie Paulovič Jozef
103506 svetelné aranžmán Žilavý Jozef
103507 réžia Zachar Karol L.
103508 pedagogické vedenie Zachar Karol L.
103509 inšpícia Mikulík Pavol