Eugen Onegin [obnovená premiéra]

Slovenský názov:  Eugen Onegin [obnovená premiéra]
Originálny názov:  Jevgenij Onegin
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  ruský
Druhové označenie:  Lyrické scény v troch dejstvách, siedmich obrazoch
Dátum 1. premiéry:  04.11.1978
Dátum obnovenej premiéry:  04.11.1978
Dátum derniéry:  03.06.1986
Počet repríz:  23
Súbor: opera
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
136734 Eugen Onegin Szücs Róbert alt.
136734 Eugen Onegin Oniščenko Juraj alt.
136734 Eugen Onegin Hudec Štefan alt.
136734 Eugen Onegin Konsulov Ivan a.h.
136733 Filipjevna Sedlářová Jaroslava alt.
136733 Filipjevna Hanáková Oľga alt.
136736 Knieža Gremin Malachovský Ondrej alt.
136736 Knieža Gremin Kopčák Sergej alt.
136736 Knieža Gremin Špaček Jozef alt.
136736 Knieža Gremin Mikuláš Peter alt.
136730 Larinová Hazuchová Nina alt.
136730 Larinová Meierová Marta alt.
136735 Lenskij Oswald Peter alt.
136735 Lenskij Dvorský Peter alt.
136735 Lenskij Kucharský Andrej a.h.
136735 Lenskij Kucharský Andrej a.h.
136735 Lenskij Kucharský Andrej a.h.
136732 Oľga Baricová Ľuba
136732 Oľga Kirilová Ida a.h.
136732 Oľga Zerhauová Jitka doštudovanie
136732 Oľga Kucharská Andrea Šebestová Andrea doštudovanie
136739 Stotník Kúrňava Anton alt.
136739 Stotník Beňačka Stanislav alt.
136739 Stotník Janči Štefan alt.
136731 Tatjana Starostová Anna alt.
136731 Tatjana Kajabová-Peňašková Anna Kajabová Anna alt.
136731 Tatjana Kittnarová Elena alt.
136731 Tatjana Freni Mirella a.h.
136731 Tatjana Kovaříková Jitka a.h.
136737 Triquet Schrenkel Vojtech alt.
136737 Triquet Gábor Pavol alt.
136738 Zareckij Kúrňava Anton alt.
136738 Zareckij Beňačka Stanislav alt.
136738 Zareckij Janči Štefan alt.

Tvorcovia

Tvorca Meno
105800 autor Čajkovskij Piotr Iľjič
105801 libreto Čajkovskij Piotr Iľjič
105802 libreto Šilovskij Konstantin Stepanovič
105803 preklad Flögl Arnold
105804 dirigent Auer Gerhard
105805 dirigent Verbickij Vladimír
105806 zbormajster Holásek Ladislav
105807 choreografia Slovák Boris
105808 scénické návrhy Gábor Pavol Mária
105809 kostýmové návrhy Purkyňová Ludmila
105810 réžia Fischer Miroslav

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
1978 Staronový Onegin v SND. Hudobný život
1985 Neopakovateľný operný večer. Hudobný život