Jazva

Slovenský názov:  Jazva
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Občianska činohra v troch medzihrách, štyroch obrazoch
Dátum 1. premiéry:  09.11.1963
Počet repríz:  0
Súbor: činohra
Divadlo: Divadlo Petra Jilemnického v Žiline, Žilina

Postavy

Rola Meno Alternácia
63410 Ernest Šebo Graca Štefan
63407 Gitka, dcéra Ondrušových Jariabková Zuzana
63409 Gustáv Tomkovič Gubala Ján
63406 Magda, žena Stanislava Ondruša Horňáková-Růžičková Bohumila
63408 Oto Majcher Roháček Viliam
63405 Stanislav Ondruš Legéň Gustáv
63411 Viera, žena Ernesta Šeba Kolesárová Jaroslava

Tvorcovia

Tvorca Meno
45958 autor Karvaš Peter
64676 réžia Hollý Martin
64677 scénické návrhy Brezina Martin
64678 masky Urban Slavoj
64679 kostýmové návrhy Čiháková Slávka Čiháková Bohuslava
64715 inšpícia Šutek M.
64716 text sleduje Legéňová Mária

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
1963 Dve premiéry na žilinskej scéne. Smer
1964 Predovšetkým umenie. Film a divadlo
1964 Žilinské divadlo pätnásťročné. Smena
1964 Kam s ním? Kultúrny život
1963 Kravašova jazva. Cieľ