Cárovič

Slovenský názov:  Cárovič
Originálny názov:  Der Zarewitsch
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  nemecký
Druhové označenie:  Opereta v troch dejstvách
Dátum 1. premiéry:  06.12.1947
Počet repríz:  0
Súbor: opera
Divadlo: Národné divadlo v Košiciach, Košice

Postavy

Rola Meno Alternácia
107978 Bordolo Kostecký Ctibor
107962 Cárovič Rohan Hynek
107973 Dôstojník Kováčik Štefan
107981 Druhý lokaj Ačai Jozef
107972 Grófka Matejčeková Mária
107969 Ivan Kostelník Ernest
107971 Kňažná Colombová Silvia Grünwaldová-Colombová Silvia
107967 Komorník Franko Mikuláš
107979 Lina Kustrová Ružena
107970 Maša Tkáčová Oľga Rohanová Oľga
107964 Ministerský predseda Staník Jozef
107975 Oľga Rokytová Helena
107974 Poddôstojník Franko Jozef
107980 Prvý lokaj Hingis Aurel
107968 Sluha Sarnovský Jozef
107966 Sonja Veclová Gizela
107963 Veľkoknieža Matejček Anton
107976 Viera Pástorová Alžbeta
107977 Vojak Regec Július
107965 Vrchný hofmajster Remišovský Jozef

Tvorcovia

Tvorca Meno
43473 autor Lehár Franz
84063 libreto Jenbach Béla
84064 libreto Reichert Heinz
84065 preklad Hoza Štefan
84066 dirigent Fest-Spišiak Radovan Spišiak Radovan Fest
84067 zbormajster Grünwald Jan
84068 choreografia Remar Stanislav
84069 scénický výtvarník Šestina Ladislav
84070 kostýmový výtvarník Šeregij Juraj
84071 réžia Šeregij Juraj