Labutie jazero

Slovenský názov:  Labutie jazero
Originálny názov:  Lebedinoje ozero
Druhové označenie:  Balet v troch dejstvách, štyroch obrazoch
Dátum 1. premiéry:  11.04.1964
Počet repríz:  0
Súbor: balet
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
73306 Čardáš Boudová Trúda
73306 Čardáš Marek Vladimír
73306 Čardáš Mňačková Jitka
73306 Čardáš Mňačko Ján
73309 Mazurka Oniščenková Galina Basová Galina
73309 Mazurka Volejníček Henrich Volejníček Jindřich
73309 Mazurka Mareková Jana člen balet. zboru
73309 Mazurka Marek Vladimír
73309 Mazurka Firleyová Irena Prochotská Irena člen balet. zboru
73309 Mazurka Kordošová Eva Přibáňová Eva člen balet. zboru
73309 Mazurka Lászlová Eva člen balet. zboru
73309 Mazurka Hoffstädter Henrich
73309 Mazurka Lejko Ladislav
73309 Mazurka Mácha Horymír člen balet. zboru
73308 Neapolitána Boudová Trúda
73308 Neapolitána Sabovčíková Alexandra
73308 Neapolitána Beňo Tibor
73308 Neapolitána Hazuchová Helena člen balet. zboru
73308 Neapolitána Henterová Ružena člen balet. zboru
73308 Neapolitána Kovaľová Anna člen balet. zboru
73308 Neapolitána Oppenheimerová Alica člen balet. zboru
73296 Odetta Červeňáková Žofia Tóthová Žofia alt.
73296 Odetta Herényiová Gusta alt.
73296 Odetta Lojeková-Fülöpová Florentína Lojeková Florentína alt.
73296 Odetta Demovičová Gabriela Záhradníková Gabriela doštudovanie
73297 Odília Červeňáková Žofia Tóthová Žofia alt.
73297 Odília Herényiová Gusta alt.
73297 Odília Lojeková-Fülöpová Florentína Lojeková Florentína alt.
73297 Odília Demovičová Gabriela Záhradníková Gabriela doštudovanie
73304 Pas de quatre Dvorská Eva člen balet. zboru
73304 Pas de quatre Hazuchová Helena člen balet. zboru
73304 Pas de quatre Pappová Gabriela Vašeková Gabriela člen balet. zboru
73304 Pas de quatre Šebestíková Alica člen balet. zboru
73303 Pas de trois Dvorská Eva člen balet. zboru
73303 Pas de trois Václavová Drahomíra člen balet. zboru
73303 Pas de trois Halász Ondrej
73303 Pas de trois Firleyová Irena Prochotská Irena člen balet. zboru
73303 Pas de trois Pappová Gabriela Vašeková Gabriela člen balet. zboru
73303 Pas de trois Volejníček Henrich Volejníček Jindřich
73298 Princ Ivan Tomáš alt.
73298 Princ Pomšár Titus alt.
73298 Princ Haľama Ján doštudovanie
73298 Princ Nagy Zoltán doštudovanie
73298 Princ Halász Ondrej doštudovanie
73301 Princova matka Dvorská Mária alt. člen balet. zb.
73301 Princova matka Oniščenková Galina Basová Galina alt.
73300 Šašo Dolinský st. Jozef alt.
73300 Šašo Ivan Tomáš alt.
73300 Šašo Nebyla Dušan doštudovanie
73300 Šašo Rapoš Peter Rapoš Peter Martin doštudovanie
73307 Španielsky tanec Sepešiová Helena člen balet. zboru
73307 Španielsky tanec Pastrnáková Jaroslava člen balet. zboru
73307 Španielsky tanec Vojtková Edita člen balet. zboru
73307 Španielsky tanec Völgyová Helena Völgyiová Helena člen balet. zboru
73307 Španielsky tanec Dvorský František
73307 Španielsky tanec Kijevský Adam
73307 Španielsky tanec Podlucký Jozef člen balet. zboru
73307 Španielsky tanec Tirda Štefan člen balet. zboru
73307 Španielsky tanec Rózsa Ondrej
73307 Španielsky tanec Mňačková Jitka
73307 Španielsky tanec Volejníček Henrich Volejníček Jindřich
73307 Španielsky tanec Dvorská Mária člen balet. zboru
73307 Španielsky tanec Slezák Hubert Slezák René Hubert
73307 Španielsky tanec Pappová Gabriela Vašeková Gabriela člen balet. zboru
73307 Španielsky tanec Halász Ondrej
73307 Španielsky tanec Šebestíková Alica člen balet. zboru
73305 Tri labute Firleyová Irena Prochotská Irena člen balet. zboru
73305 Tri labute Mareková Jana člen balet. zboru
73305 Tri labute Skálová Marta Savitská Marta člen balet. zboru
73302 Vychovávateľ Dvorský František
73299 Zlý duch Dolinský st. Jozef alt.
73299 Zlý duch Halász Ondrej alt.

Tvorcovia

Tvorca Meno
46125 autor Čajkovskij Piotr Iľjič
63703 libreto Begičev Vladimir Petrovič
63704 libreto Geľcer Vasilij Fiodorovič
63705 choreografia Tóthová Marilena Halászová Marilena
63706 réžia Tóthová Marilena Halászová Marilena
63707 dirigent Vykydal Adolf
63708 scénické návrhy Kravjanský Mikuláš
63709 kostýmové návrhy Schanerová Irena
72383 korepetície Plešková Eva
72384 korepetície Vait Karol
72385 inšpícia Illenberger Anton
72386 inšpícia Klein Jozef
72387 inšpícia Michalička Anton

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
1964 Nad bratislavským labutím jezerem. Taneční listy
1964 A Hattyúk tava felújítása. [Rekonštrukcia Labutieho jazera.] Új Szó
1964 Čajkovskij stále príťažlivý. Ľud
1964 Očakávali sme viac. Práca
1964 Nesmrteľné Labutie jazero. Večerník
1964 Labutí jezero v Bratislavě. Lidová demokracie
1964 Labutie jazero netradične. Film a divadlo
1964 Ešte k inscenácii Labutieho jazera. Javisko (bulletin ND Bratislava)
1964 Labutie jazero v SND. Roľnícke noviny
1964 Labute – bez jazera. Slovenská hudba
1964 "Labutí" bratislavského baletu. Mladá fronta

Dokumentácia