Rigoletto

Slovenský názov:  Rigoletto
Originálny názov:  Rigoletto
Jazyk hry:  taliansky
Originálny jazyk hry:  taliansky
Druhové označenie:  Opera v troch dejstvách
Dátum 1. premiéry:  16.10.2015
Dátum 2. premiéry:  17.10.2015
Počet repríz:  9
Súbor: opera
Divadlo: Štátna opera Banská Bystrica - II. (od 1999), Banská Bystrica

Postavy

Rola Meno Alternácia
105926 Borsa Hýrošš Michal
105926 Borsa Schneider Peter alt.
105932 Diana Gaálová Beata
105932 Diana Kaprálová Slavomíra Kapralová Slavomíra alt.
105933 Dieťa Oravcová Barbora
105920 Gilda Procházková Katarína
105920 Gilda Hochelová Mariana alt. a.h.
105929 Giovanna Hromadová Oľga
105929 Giovanna Lucká Eva alt.
105927 Gróf Ceprano Kováčik Daniel
105927 Gróf Ceprano Bujňák Matúš alt. a.h.
105928 Grófka Ceprano Kraus Michaela
105928 Grófka Ceprano Kyšková Monika alt. a.h.
105923 Maddalena Andelová Judita a.h.
105923 Maddalena Šebestová Michaela alt. a.h.
105925 Marullo Bečár Igor a.h.
105925 Marullo Kotlár Csaba alt. a.h.
105924 Monterone Lacko Igor
105924 Monterone Svitok Šimon alt.
105930 Páža Benčová Darina
105930 Páža Kurtulíková Ivana alt.
105919 Rigoletto Popovič Anton
105919 Rigoletto Vongrey Zoltán alt. a.h.
105922 Sparafucile Zvarík Ivan
105922 Sparafucile Galla Ján alt. a.h.
105922 Sparafucile Hadraba Marián alt.
105931 Vojak Kurtulík Karol
105921 Vojvoda Smiščík Robert Smiščík Róbert
105921 Vojvoda Šimo Dušan alt.

Tvorcovia

Tvorca Meno
82562 autor Verdi Giuseppe
82563 libreto Piave Francesco Maria
82564 hudobné naštudovanie Vach Marián
82565 dirigent Vach Marián
82566 réžia Osipenko Anna
82567 kostýmové návrhy Marinina Vera
82568 scénické návrhy Grigorev Viktor
82569 zbormajster Popovičová Iveta
82570 choreografia Čajkasov Michail
82571 dramaturgia Lukáčová Alžbeta
82572 asistent dirigenta Procházka Ján
82573 asistent réžie Hadraba Marián
82574 korepetície Svitková Martina
82575 korepetície Baloghová Ildikó
82576 inšpícia Pavuková Juliana
82577 inšpícia Hadraba Marián
82578 šepká Varhaníková Beáta
82579 koncertný majster Husák Oldřich

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
2015 Rigoletto v Banskej Bystrici – romantizmus s korením naturalizmu Monitoring divadiel na Slovensku. [Dostupné na internete: monitoringdivadiel.sk]
2015 Sex, naturalizmus aj vynálezy renesančného génia Hudobný život