Statky - zmätky

Slovenský názov:  Statky - zmätky
Menšinový názov:  Zavaros örökség
Jazyk hry:  maďarský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Menšinový jazyk hry:  maďarský
Druhové označenie:  Tragikomédia v 2 častiach
Dátum 1. premiéry:  14.01.1982
Počet repríz:  63
Súbor: MOD Thália
Divadlo: Maďarské oblastné divadlo Komárno, Komárno

Postavy

Rola Meno Alternácia
88673 Beta Kövesdi-Sabóová Mária Kövesdi-Szabó Mária
88671 Ďurko László Géza
88679 Kamenská Kissová Ágnes a.h.
88678 Kamenský Lengyel Ferenc
88674 Lavko Várady Béla
88675 Lavková Szabóová Rozália Szabóová Rózsi
88680 Ondrej Hizsnyai Zoltán alt.
88680 Ondrej Verebély József alt.
88676 Palčík Csendes László
88677 Palčíková Gombosová Ilona Gombos Ilona
88672 Zuzka Kádeková Henrieta Kádek Rita

Tvorcovia

Tvorca Meno
52571 autor Tajovský Jozef Gregor
71789 preklad Bereck József
71790 dramaturgia Szigeti László
71791 scénické návrhy Válek Jaroslav Valek Jaroslav
71792 kostýmové návrhy Válek Jaroslav Valek Jaroslav
71806 réžia Kapitáňová Daniela