Tvrdohlavá žena

Slovenský názov:  Tvrdohlavá žena
Originálny názov:  Tvrdohlavá žena
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  český
Druhové označenie:  Dramatická báchorka so spevmi v troch dejstvách
Dátum 1. premiéry:  30.06.1962
Dátum 2. premiéry:  15.08.1962
Počet repríz:  0
Súbor: činohra
Divadlo: Divadlo Petra Jilemnického v Žiline, Žilina

Postavy

Rola Meno Alternácia
133627 Anička Gavalcová Jarmila Gavalcová Jana
133627 Anička Jariabková Zuzana doštudovanie
133624 Barbora Jahelková Zlatohlávková Matilda
133631 Barón Hrdopýška Blaho Viktor
133631 Barón Hrdopýška Vandlík Andrej doštudovanie
133636 Ezechiel, starý Žid Ďuriník Anton
133623 Johanes Pinkava Roháček Viliam alt.
133623 Johanes Pinkava Gogál Ján alt.
133634 Kohútik, sused Horniš Róbert
133628 Kubo, paholok Šulík Anton
133628 Kubo, paholok Bartoník Radoslav doštudovanie
133633 Lakota, richtár Gubala Ján
133626 Marka Mažári Jolana Hollá-Mažári Jolana alt.
133626 Marka Kalnovičová Marta alt.
133638 Matejko Cserhalmiová Jana
133630 Mládek Bartoník Radoslav
133630 Mládek Žilinčík Tomáš doštudovanie
133630 Mládek Oslanský Oto doštudovanie
133637 Nožíček, brusič Mildner Ján
133635 Nožička, drevorubač Graca Štefan
133622 Skalní duchovia Minarovič Vladimír
133622 Skalní duchovia Horoluk Oto
133622 Skalní duchovia Balogh Eugen
133632 Správca Vydriduška Kolesár Martin
133629 Stárek Graca Štefan
133625 Terezka, Jahelkovej dcéra Gracová Xénia alt.
133620 Zlatohlav Legéň Gustáv

Tvorcovia

Tvorca Meno
102711 autor Tyl Josef Kajetán
102712 preklad Hollý Martin
102713 pohybová spolupráca Pavlová Iva
102714 masky Urban Slavoj
102715 scénické a kostýmové návrhy Zezula Milan
102716 réžia Hollý Martin
102717 inšpícia Sýkora Štefan
102718 inšpícia Majtán Pavol
102719 text sleduje Ďuriníková Mária