Východoslovenské divadlo

Názov:  Východoslovenské divadlo
Skratka:  VD
Miesto:  Košice
Ulica:  Hlavná ul.
Číslo:  58
PSČ:  042 77
Zriaďovateľ:  Ministerstvo kultúry
Organizačná forma:  štátne divadlo
Dátum vzniku:  01.01.1996
Dátum zániku:  30.09.1996
Poznámka:  Vzniklo zlúčením Štátneho divadla Košice a Divadla Jonáša záborského Prešov. Pokračovateľom bude od 01.10.1996 Východoslovensklé štátne divadlo.

História divadla

Divadlo Dátum vzniku
Východoslovenské divadlo 01.01.1996
Štátne divadlo Košice - I. 01.09.1955
Národné divadlo v Košiciach 28.02.1946
Východoslovenské národné divadlo II. 15.09.1945