Horúci zemiak

Slovenský názov:  Horúci zemiak
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Hra v dvoch častiach
Dátum 1. premiéry:  21.03.1986
Počet repríz:  21
Súbor: činohra
Divadlo: Divadlo Jonáša Záborského - I. (do 31.12.1995), Prešov

Postavy

Rola Meno Alternácia
39019 Buban Baláž Anton
53205 Cigánka Pokorná Anna
54495 Dedinčanka Dolná Gabriela
49858 Druhý honelník Novotný Jozef
42279 Druhý pandúr Sogel Ivan
22415 Gróf Brandys Dušan
51683 Jánošíková matka Mišurová Gita
1042 Jánošíkov otec Trón Anton
17517 Kostolník Mozoláni Ivan
7023 Kováč Šilan Andrej
35353 Mašlej Bodák Tibor
31356 Otiepka Rakšány Dušan
47709 Prvý honelník Šabek Igor
27040 Prvý pandúr Lejko Peter
12393 Tesár Pelech Ján
45174 Tretí pandúr Servátka Štefan

Tvorcovia

Tvorca Meno
8685 autor Kočan Mikuláš
8686 scénická hudba Filip Jaroslav
8687 hudobná spolupráca Šechný Viliam
8688 scénické návrhy Čáp Vladimír
8689 kostýmové návrhy Čáp Vladimír
8690 réžia Majera Ľuboslav Majera Ljuboslav