Choďte domov!

Slovenský názov:  Choďte domov!
Jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Monodráma
Dátum 1. premiéry:  04.03.2013
Počet repríz:  2
Súbor: Fakulta dramatických umení
Divadlo: Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica

Postavy

Rola Meno Alternácia
94938 Účinkuje Marcinek Ján

Tvorcovia

Tvorca Meno
73521 autor Bandová Monika
73522 pedagogické vedenie Oľhová Jana
73523 pedagogické vedenie Mischura Tomáš