Volám sa Vladimir Vladimirovič Majakovskij

Slovenský názov:  Volám sa Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  ruský
Druhové označenie:  Prierez životom a tvorbou veľkého sovietskeho básnika
Dátum 1. premiéry:  04.12.1960
Dátum obnovenej premiéry:  21.10.1962
Počet repríz:  0
Súbor: DP
Divadlo: Divadlo poézie, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
2522 Účinkujú: Rybárik Ján a.h.
2522 Účinkujú: Mistrík Ivan a.h.
2522 Účinkujú: Stredňanská Jiřina

Tvorcovia

Tvorca Meno
21786 réžia Lembovič Igor
21787 scenár Lembovič Igor
21788 autor Majakovskij Vladimir Vladimirovič