Hodiny anatómie doktora Šubíka

Slovenský názov:  Hodiny anatómie doktora Šubíka
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Dátum 1. premiéry:  26.04.2003
Počet repríz:  23
Súbor: Divadlo Jána Palárika
Divadlo: Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trnava

Postavy

Rola Meno Alternácia
2775 Andrej Žarnov Hrušovský Ladislav
18960 Eržika Borsová Edita Koprivčević Borsová Edita a.h.
32520 Führer Richtárech Štefan
28291 Generalissimus Monček Michal
8611 Kerberos Bujdák Jozef a.h.
13913 Poézia Karnasová Andrea
23772 Poľský vojak Kuráň Ján

Tvorcovia

Tvorca Meno
23788 autor Babiak Michal
23789 dramaturgia Čibenková Mirka
23790 scénické návrhy Valek Jaroslav
23791 kostýmové návrhy Valek Jaroslav
23792 hudba Bujdák Jozef
23793 réžia Babiak Michal
23794 asistent réžie Bajin Dušan

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
2003 Z bolestí zrodené hodnoty Andreja Žarnova. Nový deň
2003 Básnikov život na rakvách. Pravda
2003 Návrat Andreja Žarnova. Kultúra
2003 Návrat Andreja Žarnova do Trnavy. Literárny týždenník
Dráma nechcenej pravdy. Javisko