Krútňava

Slovenský názov:  Krútňava
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Opera v 6 obrazoch
Dátum 1. premiéry:  18.10.2008
Dátum 2. premiéry:  08.11.2008
Dátum derniéry:  16.02.2017
Počet repríz:  23
Súbor: opera
Divadlo: Štátna opera Banská Bystrica - II. (od 1999), Banská Bystrica

Postavy

Rola Meno Alternácia
4316 Básnik Zaprihač Dominik a.h.
4316 Básnik Smutný Juraj alt. a.h.
9864 Dvojník Gregor Ľubo a.h.
52472 Hríň Vongrey Zoltán
52472 Hríň Popovič Martin alt.
24809 Katrena Dernerová Klaudia Račić-Derner Klaudia alt. a.h.
24809 Katrena Michaeli Katarína Michaeliová Katarína alt. a.h.
24809 Katrena Porubčinová Mária a.h.
50796 Krúpa Schneider Peter alt.
50796 Krúpa Šimo Dušan
58243 Kuchárka Ťatliaková Jitka
43748 Marka Stráňavská Dominika alt. a.h.
43748 Marka Perencseiová Katarína Procházková Katarína alt. a.h.
43748 Marka Sedlárová Mária a.h.
53876 Oleň Zvarík Ivan
20076 Ondrej Matis Stanislav
20076 Ondrej Hýrošš Michal alt.
48799 Pastierik Deáková Diana Zvaríková Diana
48799 Pastierik Kukurová Michaela alt. a.h.
56905 Prvý družba Kuchár Dušan
56905 Prvý družba Bartko Matej alt.
55057 Starejší Hadraba Marián
56050 Starejšia Kunková Darina
40669 Školnica Hodálová Alena
15078 Štelina Galla Ján alt. a.h.
15078 Štelina Lacko Igor
15078 Štelina Benci Jozef alt. a.h.
37212 Zalčíčka Lucká Eva
29246 Zimoň Kúchen Igor
33394 Zimoňka Škrváňová Adriana
46474 Zuzka Chlpeková Gabriela alt. a.h.
46474 Zuzka Mihalková Veronika a.h.
59255 Žandár Kurtulík Karol
58780 Žandársky veliteľ Rochovský Jozef
57622 Žena Ťatliaková Jitka
59671 1. chlap Rochovský Jozef
60028 2. chlap Fraňo Pavol

Tvorcovia

Tvorca Meno
37782 autor Suchoň Eugen
37783 libreto Suchoň Eugen
37784 hudobné naštudovanie Vach Marián
37785 dirigent Vach Marián
37786 dramaturgia Lukáčová Alžbeta
37787 choreografia Urban Martin
37788 scénické návrhy Valek Jaroslav
37789 kostýmové návrhy Čanecký Peter
37790 zbormajster Popovičová Iveta
37791 zbormajster Procházka Ján
37792 réžia Polák Roman
37793 asistent dirigenta Procházka Ján
37794 asistent réžie Schneider Peter
37795 korepetície Svitková Martina
37796 korepetície Lipková Barbora
37797 šepkár Plešivčiaková Katarína Jasenčáková Katarína
37798 koncertný majster Hudák Michal
37799 libreto Hoza Štefan
37800 inšpícia Vazagová Dana
37801 inšpícia Slivka Rudolf

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
2008 Krútňava je väčšmi dráma ako balada. Pravda
2008 Suchoňova dráma okresaná až na špik kostí. SME
2008 Hold Eugenovi Suchoňovi. Slovo
2008 Noc, temnôt prízraky, hodokvas pudov otupný. Literárny (dvoj)týždenník
Krútňava ako kameňolom osudov ľudí. Hudobný život
Šťastný koniec peripetií Krútňavy. KOD
2009 Šťastný koniec peripetií Krútňavy. Interné hodnotenie IS.theatre.sk
2010 Noc, temnôt prízraky, hodokvas pudov otupný. SME
2010 Na cizí svatbě a Krútňava bez cenzury. Lidové noviny
2012 Eugen Suchoň postavil divákov na nohy. Banskobystrické noviny
Bystričanom sa dôvera vyplatila. Hudobný život