Krása krás

Slovenský názov:  Krása krás
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Veslohra v štyroch dejstvách
Dátum 1. premiéry:  23.04.2010
Dátum derniéry:  21.11.2014
Počet repríz:  56
Súbor: Spišské divadlo
Divadlo: Spišské divadlo Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves

Postavy

Rola Meno Alternácia
11357 Anna Brozmanová Mária
5950 Ján Bučinský König Peter a.h.
26178 Lajo Černický Novysedlák Jozef
26178 Lajo Černický Macala Mikuláš alt.
38344 Mara Labancová Alena
21495 Miloš Ružiak Slovák Peter
21495 Miloš Ružiak Sedlačko Pavol
30554 Ružena Krajčíková Ďuratná Denisa
34609 Vilo Vozár Pivko Pavol
16526 Zlatica Fulínová Slavomíra
16526 Zlatica Oľšavská Antónia Olšavská Antónia

Tvorcovia

Tvorca Meno
59228 autor Timrava  Slančíková-Timrava Božena
59229 réžia Sládeček Ján
59230 scénické návrhy Valek Jaroslav
59231 kostýmové návrhy Kleinová Eva
59232 dramaturgia Timko Martin
59233 asistent réžie Novysedlák Jozef
59234 asistent réžie Ďuratná Denisa
59235 inšpícia Labancová Alena

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
2014 Pre Spišské divadlo dozrel čas vystúpiť z tieňa hry na istotu http://kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/337339-pre-spisske-divadlo-dozrel-cas-vystupit-z-tiena-hry-na-istotu/
2015 Regenerácia (po špiski) KOD