Veľká parochňa

Názov dokumentu:  Veľká parochňa
Akvizičné číslo:  2/2018
Lokačná značka:  INT1310
Evidenčné číslo:  1310
Typ dokumentu:  Inscenačný text
Opis:  Herecká kniha Viery Topinkovej so škrtmi a poznámkami. Vložené stránky prepísaného textu, možno porovnať so stranami 27, 29 a nasledujúcimi z pôvodného textu
Autori:  Karvaš Peter 
Držitelia práv:  Topinková Viera 

Súvisiace záznamy