Dve vdovy

Slovenský názov:  Dve vdovy
Originálny názov:  Dvě vdovy
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  český
Druhové označenie:  Komická opera v dvoch dejstvách
Dátum 1. premiéry:  12.07.1964
Dátum derniéry:  12.11.1965
Počet repríz:  0
Súbor: opera
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
73281 Anežka Česányiová Margita
73280 Karolína Peňašková Anna Kajabová Anna
73282 Ladislav Podhajský Zahradníček Jiří a.h.
73284 Lidka Martvoňová Anna
73283 Mumlal Zelenay Gejza
73285 Toník Gábor Pavol

Tvorcovia

Tvorca Meno
46234 autor Smetana Bedřich
63687 libreto Züngel Emanuel František
63688 preklad Vilím Bohuš
63689 dirigent Holoubek Ladislav
63690 réžia Věžník Václav
63691 scénické návrhy Štolfa Vojtěch
63692 kostýmové návrhy Hanáková Naděžda
63693 zbormajster Petr Jozef Petr Josef
63694 choreografia Zajko Jozef
72373 korepetície Synková Milada
72374 korepetície Neumannová Valéria
72375 text sleduje Wiedermannová Miluša
72376 text sleduje Gabčová Daniela
72377 inšpícia Klein Jozef

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
1964 Kontrastný záver sezóny. Slovenská hudba
1964 Ragyogó teljesítmény. Új Szó
1964 Pozostalí bez smútku. Kultúrny život
1964 Svízelné návraty. Rudé právo
1964 Premiéra na rozlúčku. Pravda
1964 Na rozlúčku – Dve vdovy. Večerník
1964 Na záver opernej sezóny. Film a divadlo
1965 Bratislava v Litomyšli. Hudební rozhledy
1964 Dvě vdovy bratislavské. Hudební rozhledy