Barbier zo Sevilly

Slovenský názov:  Barbier zo Sevilly
Originálny názov:  Il Barbiere di Siviglia
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  taliansky
Druhové označenie:  Komická opera v dvoch dejstvách
Dátum 1. premiéry:  11.02.1968
Dátum derniéry:  31.12.1971
Počet repríz:  0
Súbor: opera
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
23246 Basilio Nouzovský Václav
23246 Basilio Zelenay Gejza
23246 Basilio Kyzlink Jan a.h.
7974 Doktor Bartolo Špaček Jozef
7974 Doktor Bartolo Janči Štefan a.h.
35995 Dôstojník Gabriš Štefan
18398 Figaro Oniščenko Juraj
18398 Figaro Raninec Jozef
32061 Fiorillo Szücs Róbert posl. VŠMU
32061 Fiorillo Šimanovský Boris
32061 Fiorillo Macháček Andrej
2047 Gróf Almaviva Gábor Pavol
2047 Gróf Almaviva Zahradníček Jiří
27796 Marcelina Meierová Marta
27796 Marcelina Sedlářová Jaroslava
13317 Rosina Gruberová Edita štud. konzervatória
13317 Rosina Smyčková Jarmila

Tvorcovia

Tvorca Meno
17242 autor Rossini Gioacchino
17243 libreto Sterbini Cesare
17244 preklad Hoza Štefan
17245 dirigent Holoubek Ladislav
17246 zbormajster Lenárd Ondrej
17247 kostýmové návrhy Gábor Pavol Mária
17248 kostýmové návrhy Bezáková Helena
17249 réžia Fischer Miroslav
17250 korepetície Neumannová Valéria
17251 korepetície Synková Milada
17252 šepkár Wiedermannová Miluša
17253 šepkár Gabčová Daniela
17254 inšpícia Klein Jozef

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
1968 Nefalšovaná komika v SND. Ľud
1968 Profil režiséra + sólistická kríza. Slovenská hudba
1968 Stretnutie s Barbierom a s problémami. Pravda
1968 Barbier opäť na scéne. Večerník
1968 Tajomstvo úspechu. Práca
1968 Rossiniho Lazebník opět v SND. Hudební rozhledy
1968 Barbier nekonvenčný, ale problematický. Film a divadlo
1968 Rossiniho Barbier v SND. Roľnícke noviny
1968 Kritický zápisník. Kultúrny život
1968 Ukrajinský Figaro. Večerník
1968 Málo prínosu. Smena
1968 A Szevillai borbély a Szlovák Nemzeti Szinház operaszínpadán. [Barbier zo Sevilly na opernej scéne Slovenského národného divadla.] Új Szó
1968 Barbier zo Sevilly. Panoráma