Nabucco

Slovenský názov:  Nabucco
Originálny názov:  Nabucodonosor
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  taliansky
Druhové označenie:  Opera v troch dejstvách
Dátum 1. premiéry:  22.10.1966
Dátum derniéry:  12.06.1995
Počet repríz:  43
Súbor: opera
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
32273 Abdallo, dôstojník babylonského kráľa Gabriš Štefan alt.
32273 Abdallo, dôstojník babylonského kráľa Šubert František alt.
32273 Abdallo, dôstojník babylonského kráľa Schrenkel Vojtech doštudovanie
32273 Abdallo, dôstojník babylonského kráľa Konstanty Ján doštudovanie
32273 Abdallo, dôstojník babylonského kráľa Heczko Bruno doštudovanie
18650 Abigail, otrokyňa, nepravá Nabuccova dcéra Česányiová Margita alt.
18650 Abigail, otrokyňa, nepravá Nabuccova dcéra Kittnarová Elena alt.
18650 Abigail, otrokyňa, nepravá Nabuccova dcéra Děpoltová Eva doštudovanie
18650 Abigail, otrokyňa, nepravá Nabuccova dcéra Starostová Anna doštudovanie
18650 Abigail, otrokyňa, nepravá Nabuccova dcéra Blahušiaková Magdaléna doštudovanie
36190 Anna, Zachariášova sestra Meierová Marta alt.
36190 Anna, Zachariášova sestra Hulmanová Štefánia alt.
36190 Anna, Zachariášova sestra Michalková Alžbeta Michálková Alžbeta doštudovanie
36190 Anna, Zachariášova sestra Rybárska Ľubica doštudovanie
36190 Anna, Zachariášova sestra Livorová Dagmar doštudovanie
28023 Baalov veľkňaz Nouzovský Václav alt.
28023 Baalov veľkňaz Beňačka Stanislav alt.
28023 Baalov veľkňaz Galla Ján doštudovanie
28023 Baalov veľkňaz Janči Štefan doštudovanie
28023 Baalov veľkňaz Šimanovský Boris doštudovanie
28023 Baalov veľkňaz Kubovčík Vladimír doštudovanie
28023 Baalov veľkňaz Peter Juraj doštudovanie
23485 Fenena, Nabuccova dcéra Czihalová Yvetta alt.
23485 Fenena, Nabuccova dcéra Hazuchová Nina alt.
23485 Fenena, Nabuccova dcéra Nitranová Marta doštudovanie
23485 Fenena, Nabuccova dcéra Baricová Ľuba doštudovanie
23485 Fenena, Nabuccova dcéra Virágová Silvia doštudovanie
23485 Fenena, Nabuccova dcéra Horská Jaroslava doštudovanie
23485 Fenena, Nabuccova dcéra Krčmáriková Eva Lucká Eva doštudovanie
23485 Fenena, Nabuccova dcéra Šlepkovská Denisa doštudovanie
23485 Fenena, Nabuccova dcéra Fogašová Jolana doštudovanie
8249 Ismael, židovský vojvodca Jakubek Imrich alt.
8249 Ismael, židovský vojvodca Baránek Alexander alt.
8249 Ismael, židovský vojvodca Zahradníček Jiří doštudovanie
8249 Ismael, židovský vojvodca Judt Arnold doštudovanie
8249 Ismael, židovský vojvodca Hurný Juraj doštudovanie
8249 Ismael, židovský vojvodca Oswald Peter doštudovanie
8249 Ismael, židovský vojvodca Merheim Emil doštudovanie
8249 Ismael, židovský vojvodca Kundlák Jozef doštudovanie
8249 Ismael, židovský vojvodca Ožvát Ivan doštudovanie
8249 Ismael, židovský vojvodca Ludha Ľudovít doštudovanie
8249 Ismael, židovský vojvodca Ábel Jozef doštudovanie
8249 Ismael, židovský vojvodca Šomorjai Simon a.h.
8249 Ismael, židovský vojvodca Šomorjai Simon a.h.
2345 Nabucco, kráľ babylonský Martvoň Juraj alt.
2345 Nabucco, kráľ babylonský Hanák Bohuš alt.
2345 Nabucco, kráľ babylonský Hrubant Juraj doštudovanie
2345 Nabucco, kráľ babylonský Mauréry Pavol doštudovanie
2345 Nabucco, kráľ babylonský Haan Richard a.h.
2345 Nabucco, kráľ babylonský Haan Richard a.h.
13578 Zachariáš, veľkňaz jeruzalemského chrámu Malachovský Ondrej a.h.
13578 Zachariáš, veľkňaz jeruzalemského chrámu Zelenay Gejza doštudovanie
13578 Zachariáš, veľkňaz jeruzalemského chrámu Kyzlink Jan a.h.
13578 Zachariáš, veľkňaz jeruzalemského chrámu Neshyba st. Ladislav doštudovanie
13578 Zachariáš, veľkňaz jeruzalemského chrámu Kopčák Sergej doštudovanie
13578 Zachariáš, veľkňaz jeruzalemského chrámu Špaček Jozef doštudovanie
13578 Zachariáš, veľkňaz jeruzalemského chrámu Uhlár Rastislav doštudovanie
13578 Zachariáš, veľkňaz jeruzalemského chrámu Doboš Mikuláš a.h.
13578 Zachariáš, veľkňaz jeruzalemského chrámu Doboš Mikuláš doštudovanie

Tvorcovia

Tvorca Meno
20065 autor Verdi Giuseppe
20066 libreto Solera Temistocle
20067 úprava Geiger Erich
20068 preklad Hájek Kornel
20069 dirigent Auer Gerhard
20070 dirigent Toplak Imre
20071 dirigent Velat Boris
20072 dirigent Štúr Svetozár
20073 dirigent Selecký Pavol
20074 dirigent Štefánek Dušan
105763 zbormajster Valach Ján
105764 zbormajster Holásek Ladislav
105765 scénické návrhy Gábor Pavol Mária
105766 kostýmové návrhy Pokorný Marcel
105767 réžia Gyermek Július

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
1966 A Nabucco bemutatása es a látogatottság problémája.[Premiéra Nabucca a problém návštevnosti.] Új Szó
1966 V ústrety publiku. Smena
1966 Po premiére Nabucca. Ľud
1967 Dožinky v opere. Kultúrny život
1966 Reparát... Kultúrny život
1966 Živ buď náš Nabucco! Kultúrny život
1967 Bodka za sezónou v opere SND. Predvoj
1966 Verdiho Nabucco v SND. Pravda
1969 Naše hviezdy festivalu. Večerník
1967 Opera SND do Varny? Večerník
1969 SND vo Wiesbadene. Večerník
1966 Ešte nikdy som nehrala takú zlú ženu. Večerník
1966 Čavojský? Nabucco! Kultúrny život
1966 Ako ste pripravovali operu Nabucco? Pravda
1966 Nabucco. Panoráma
1967 Tri želania v novom rúchu. Práca
1966 Nabucco v Bratislavě. Hudební rozhledy
1967 Na Varnianskom lete. Ľud
1967 Varnensko ľato - 1967. [Varnianske leto - 1967.] Večerní noviny, Sofia
1966 Zachariáš z Ostravy. Večerník
1967 K Čiernemu moru. Večerník
1966 Umenie a história. Film a divadlo
1967 Nabucco. Hét
1969 Viel Lob und Beifal erntete das Slovakische Nationaltheater Bratislava. [Slovenské národné divadlo z Bratislavy zožalo veľa chvály a potlesku.] Volkszeintung
1967 Bulharský hlas o Varne. Večerník
1966 Obecenstvo sa vracia do opery. Večerník
1969 Opera sa vrcia. Večerník
1967 O zájazde opery SND do Varny. Pravda
1967 Vo Varne nad očakávanie. Večerník
1967 Vo Varne vypredané. Práca
1969 Zwei Opern - drei Ballette. [Dve opery - tri balety.] National Zeitung, Basel
1966 Nabucco prvý raz. Roľnícke noviny
1969 Operné eldorado Bratislava. Večerník
1978 Operný zápisník. Hudobný život