Z Bratislavy do Šanghaja

Slovenský názov:  Z Bratislavy do Šanghaja
Originálny názov:  Z Bratislavy do Šanghaje
Jazyk hry:  český
Originálny jazyk hry:  český
Druhové označenie:  Revuálna výpravná hra so spevmi a tancami v 26 obrazoch
Dátum 1. premiéry:  02.10.1927
Počet repríz:  0
Súbor: opera
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
73369 Anna Kapounová Kebardová Marie
73384 Dôstojník francúzskej námornej pechoty Leraus Vladimír
73381 Druhý Mexikán Lev Bohumil
73378 Filip Mendorza Leraus Vladimír
73375 Gazelie Ucho Bagar Andrej
73374 Generál Herrnande Martin Jan O. Martin Jan Otakar
73364 Helena Rintová Marie
73388 I. dôstojník námorný Arbét Gašpar
73382 I. ordonanc Jásek František
73372 Jetvan Horhtay Boček Víťazoslav Boček Vítězslav
73368 Jozef Kapoun Rint Karel
73363 Juraj Havlín Malimánek Hanuš
73387 Kapitán lode Martin Jan O. Martin Jan Otakar
73373 Komandant Sergej Bezdíček Josef
73385 Lin - Su Sadílek Jaroslav
73366 Marcel Duprois Horský Mirko
73371 Marka Rintová Marie
73391 Námorný vojak franc. koncesie v Šanghaji Zaoral Rudolf
73389 Notár Sova Václav
73370 Pani Horká Voznicová Olga
73390 Pastor Mušek Anton Mušek Antonín
73392 Portýr hotelu v San Diego v U. S. A. Mušek Anton Mušek Antonín
73380 Prvý Mexikán Arbét Gašpar
73379 Rozarie Petříčková Marie
73376 Siegfried Noloch Křepela Jozef Křepela Josef
73377 Tiegerra Vlk Karel
73367 Václav Jádro Kello Jozef
73386 Veľkňaz chrámu Obetovania v Indočíne Bezdíček Josef
73365 Viliam Grél Borodáč Janko
73383 Vojak Pfeifer Karel Pfeiffer Karel
73393 2 detektívi Sládek Karel
73393 2 detektívi Pfeifer Karel Pfeiffer Karel

Tvorcovia

Tvorca Meno
59904 autor Odcházel Josef
59905 libreto Keram Vladimír
59906 dirigent Meličko Vladimír
59907 réžia Rint Karel
59908 scénické návrhy Rint Karel
59909 choreografia Viscusi Achille