Bohéma

Slovenský názov:  Bohéma
Originálny názov:  La bohème
Jazyk hry:  taliansky
Originálny jazyk hry:  taliansky
Druhové označenie:  Opera
Dátum 1. premiéry:  21.10.2005
Dátum 2. premiéry:  22.10.2005
Dátum derniéry:  15.12.2009
Počet repríz:  23
Súbor: opera
Divadlo: Štátna opera Banská Bystrica - II. (od 1999), Banská Bystrica

Postavy

Rola Meno Alternácia
32926 Alcindoro Zvarík Ivan alt.
32926 Alcindoro Lukáč Marián a.h.
14487 Benoit Lacko Igor
28740 Colline Zvarík Ivan
28740 Colline Benci Jozef alt.
46172 Colník Kubíny ml. Dušan
50570 Detské sólo Faklová Kornélia alt.
50570 Detské sólo Vongreyová Lucia
50570 Detské sólo Ťatliak Matej alt.
24268 Marcello Svitok Šimon alt.
24268 Marcello Vongrey Zoltán alt.
24268 Marcello Popovič Martin
19505 Mimi Hromadová Oľga alt.
19505 Mimi Tomová Svetlana a.h.
36784 Musetta Adamíková Silvia alt. a.h.
36784 Musetta Perencseiová Katarína Procházková Katarína
40289 Parpignol Pražienka Ján
40289 Parpignol Bartko Matej alt.
48542 Predavač Kalman Martin
3496 Rodolfo Dvorský Jaroslav alt. a.h.
3496 Rodolfo Fujita Takuja a.h.
43403 Seržant Kováčik Daniel
9222 Schaunard Lukáč Marián alt. a.h.
9222 Schaunard Popovič Martin

Tvorcovia

Tvorca Meno
30298 autor Puccini Giacomo
30299 hudobné naštudovanie Vach Marián
30300 réžia Babiak Michal
30301 odborná spolupráca Blaho Jaroslav
30302 dirigent Vach Marián
30303 dirigent Tužinský Pavol
30304 dramaturgia Lukáčová Alžbeta
30305 scénické návrhy Valek Jaroslav
30306 kostýmové návrhy Hurtigová Jana Kuttnerová Jana
30307 zbormajster Popovičová Iveta
30308 asistent dirigenta Procházka Ján
30309 asistent réžie Schneider Peter
30310 korepetície Procházka Ján
30311 korepetície Svitková Martina
30312 inšpícia Vazagová Dana
30313 inšpícia Slivka Rudolf
30314 šepkár Marčeková Jolana
30315 korepetície Reichová Zuzana
30316 libreto Giacosa Giuseppe
30317 libreto Illica Luigi
30318 korepetície Turňová Darina

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
2005 Z Bohémy vanul naftalín. Pravda
2005 Rozpačitý štart novej sezóny. Sme
Bohéma v štandarde. Hudobný život