Orol tatranský

Slovenský názov:  Orol tatranský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Dátum 1. premiéry:  10.04.2015
Dátum derniéry:  06.11.2018
Počet repríz:  30
Súbor: Divadlo Jozefa Gregora Tajovského
Divadlo: Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene II. (od 1. 7. 1999), Zvolen

Postavy

Rola Meno Alternácia
102445 Adela Ostrolúcka Čépeová Veronika Slamková Veronika posl. AU
102444 Alžbeta Ostrolúcka Sarvašová Svetlana
102440 Doktor Mayer Sarvaš Juraj a.h.
102442 Gróf Zay Šafárik Štefan
102439 Jozef Miloslav Hurban Výrostek Daniel
102446 Lajos Kossuth Kováčik Matej posl. AU
102438 Ľudovít Štúr Rozkoš Marek
102441 Mária Pospíšilová Výrostek Misárová Dominika
102441 Mária Pospíšilová Rozkošová Katarína doštudovanie
102443 Mikuláš Ostrolúcký Ďuriš Michal
102447 Vesna Olejníková Mária a.h.

Tvorcovia

Tvorca Meno
79490 autor Sarvaš Juraj
79563 dramaturgia Chalupka Ján
79564 hudba Janíček Pavol
79565 choreografia Urban Martin
79566 scénické návrhy Valek Jaroslav
79567 kostýmové návrhy Kleinová Eva
79568 réžia Sarvaš Juraj

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
2015 Orol tatranský vo Zvolene pristál na piedestál KOD
2015 Štúr náš každodenný... Monitoring divadiel na Slovensku. [Dostupné na internete: monitoringdivadiel.sk]
2016 Inšpiračne o Ľudovítovi Štúrovi Literárny týždenník
2015 Orol tatranský vzlietol vo Zvolene Literárny (dvoj)týždenník