Povýšenie

Slovenský názov:  Povýšenie
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Veselohra v dvoch častiach
Dátum 1. premiéry:  23.05.1975
Počet repríz:  0
Súbor: činohra
Divadlo: Divadlo Jonáša Záborského - I. (do 31.12.1995), Prešov

Postavy

Rola Meno Alternácia
25282 Hanka Adlerová Daniela Gažová Daniela
25282 Hanka Vadasyová Tatiana alt.
37616 Jožo Marcin Peter
20561 Katka Rumanová Gabriela
41043 Milan Rakšány Dušan
10364 Oľga Bobulová Brigita
4830 Pán Gaži Trón Anton
29706 Riaditeľ Petrák Štefan
33829 Správca Balogh Eugen
15565 Zuzka Zemančíková Anna Kúkoľová Anna

Tvorcovia

Tvorca Meno
48828 autor Jančošek Karol
48829 scénická hudba Matús Ján
48830 zvuková spolupráca Šechný Viliam
48831 choreografia Adler Štefan
48832 scénické návrhy Bunta Štefan
48833 kostýmové návrhy Bunta Štefan
48834 réžia Karas Dušan
108577 inšpícia Marcin Peter
108578 text sleduje Jochmanová Anna