Sny

Slovenský názov:  Sny
Originálny názov:  Träume
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  nemecký
Dátum 1. premiéry:  27.01.1966
Počet repríz:  0
Súbor: DP
Divadlo: Divadlo poézie, Bratislava
Zobraziť v plnej kvalite

1 obrázok

Postavy

Rola Meno Alternácia
2178 Účinkujúci (recitujú) Haverl Leopold
2178 Účinkujúci (recitujú) Kolínska Zora
2178 Účinkujúci (recitujú) Záhradník Slavo
2178 Účinkujúci (recitujú) Michalíková Hilda
2178 Účinkujúci (recitujú) Krajíčková Ľudmila
2178 Účinkujúci (recitujú) Ligda Jozef

Tvorcovia

Tvorca Meno
18528 autor Eich Günther
18529 preklad Obuch Ladislav
18530 hudobná spolupráca Eisler Ervín
18531 scénické návrhy Pavel Zdeněk
18532 kostýmové návrhy Purkyňová Ludmila
18533 réžia Palka Jozef

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
1966 Bez hľadiska a javiska. Mladá tvorba
1967 Tři večery v Divadle poezie. Rudé právo