Ženský zákon

Slovenský názov:  Ženský zákon
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Veselohra v 4 dejstvách
Dátum 1. premiéry:  24.10.1979
Počet repríz:  0
Súbor: Činohra
Divadlo: Divadlo Jozefa Gregora Tajovského I. (1954 - 1993), Zvolen

Postavy

Rola Meno Alternácia
121426 Anička, dcéra vdovy Javorovej Krepčárová Anita Krepčárová-Šafáriková Anita
121432 Dievčatá Kuchtová Eva
121432 Dievčatá Wagnerová Jana
121432 Dievčatá Keťková Anna
121430 Dora Kalinová, vdova a suseda Gillová Zlatica
121427 Jano Malecký, uhliar Lakota Vladimír
121428 Mara, žena Maleckého, sesternica Zuzina Čaplová Valéria Paulovičová Katarína
121429 Miško, syn Maleckých, regrút Jány Ľubomír
121433 Mládenci Selecký Ján
121433 Mládenci Kršňák Boris
121433 Mládenci Tomaščík Emil
121431 Števko, sluha u Javorovcov Šafárik Štefan
121425 Zuza Javorová, vdova Matrtajová Magda Matrtajová Magdaléna

Tvorcovia

Tvorca Meno
50954 autor Tajovský Jozef Gregor
93068 dramaturgická spolupráca Tréger Július
93069 scénické návrhy Hupka Ladislav
93070 kostýmové návrhy Bezáková Helena
93071 hudobná spolupráca Roletzký Gregor
99951 réžia Jezný Peter

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
1979 Novelizácia Ženského zákona
1980 Rozhodujúci je zmysel Nové slovo
1980 Ženský zákon Film a divadlo
1980 Zostať sebou a neustrnúť Pravda
1979 Pokus o iný Ženský zákon Smena