Poľská krv

Slovenský názov:  Poľská krv
Originálny názov:  Polenblut
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  nemecký
Druhové označenie:  Opereta v troch dejstvách
Dátum 1. premiéry:  22.12.1967
Počet repríz:  0
Súbor: Opera
Divadlo: Divadlo Jozefa Gregora Tajovského I. (1954 - 1993), Zvolen

Postavy

Rola Meno Alternácia
126331 Bronislav Popiel Zemko Ján
126331 Bronislav Popiel Babjak st. Štefan
126339 Drygulska Plecitá Viera člen spev. zboru
126335 Gorski Výborný Karel
126330 Gróf Boleslav Baranski Konder Jozef
126329 Helena Rohová Dagmar
126333 Jadwiga Pawlova Vyskočilová Ludmila
126333 Jadwiga Pawlova Babjaková st. Terézia člen spev. zboru
126328 Ján Zaremba Bystran Andrej
126341 Komisár Turák Ján člen spev. zboru
126338 Komtesa Jozia Napolska Luhanová Helena člen spev. zboru
126334 Mirski Bělousov Sviatoslav člen spev. zboru
126337 Senowicz Sanitra Juraj člen spev. zboru
126332 Wanda Kvasinskaja Hamarová Adriána člen spev. zboru
126332 Wanda Kvasinskaja Vašicová Jarmila a.h.
126340 Wlastek Holubec Miroslav člen spev. zboru
126336 Wolenski Bíba Jiří
126336 Wolenski Caban František

Tvorcovia

Tvorca Meno
96764 autor Nedbal Oskar
96765 libreto Stein Leo
96766 libreto Spero Eugen
96767 preklad Hoza Štefan
96768 dirigent Javora Vojtech Javora Vojtěch
96769 zbormajster Béla Karol
96770 choreografia Bádal Josef
96772 scénické návrhy Herchl Pavol
96773 kostýmové návrhy Jurášová Štefánia
96774 réžia Bargárová Drahomíra

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
1973 Čas profesionalizovať. Slovenské divadlo
1968 Problémy s operetou. Smer